การจัดตั้งธุรกิจ

Posted on Leave a commentPosted in โรงพิมพ์

องค์ประกอบหลักในการพิจารณาเกี่ยวกับการเริ่มเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาตั้งเเต่รูปเเบบของธุรกิจว่า ประเภทใดเหมาะสม รวมทั้งตัวบทกฏหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะการประกอบกิจการทุกประเภทจะต้องอยู่ภายใต้กฏหมาย ซึ่งมีบทบังคับเเตกต่างกันขึ้นอยู่กับรูปเเบบของธุรกิจ ในที่นี้จะกล่าวประเด็นหลัก ๆ ของการตัดสินใจเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ

ความประทับใจครั้งเเรก

Posted on Leave a commentPosted in โรงพิมพ์

ในชีวิตประจำวันทั่วไป คนเรามีโอกาสได้สร้างความประทับใจให้กับใครในครั้งเเรกทที่พบสิ่งนั้นก็จะฝังใจเขาอย่างไม่ลืม เเละก็จะบอกเล่าสิ่งประทับใจนั้นกันต่อๆ ไป เช่นเดียวกับทางธุรกิจถ้าท่านติดใจในบริการหรือสิ่งที่เขาปฏิบัติดีต่อท่านเเล้ว ท่านก็จะประทับใจ เเละกลับมาบอกเล่าต่อไป ยังมีธุรกิจอีกมากมายที่เจ้าของธุรกิจเริ่มต้นธุรกิจผิดผลาดเเล้ว เเละไม่มีโอกาสได้เเก้ตัวกับลูกค้านั้นอีก ทำให้โอกาสทางธุรกิจของผู้นั้นต้องสูญเสียไป พร้อมทั้งสร้างความไม่ประทับใจเมื่อเเรกพบที่เขาจะต้องติดตราตรึงใจไปตลอด

อัตราผลตอบเเทนจากการลงทุน

Posted on Leave a commentPosted in โรงพิมพ์

หมายถึง ณ อัตราส่วนลดที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันรับตลอดอายุของโครงการมีค่าเท่ากับมูลค่าปัจจุบันสุทธิจ่ายที่ได้ลงทุนไปของโครงการนอกจากนี้เเล้ว ยังสามารถนำตัวเลขจากงบประมาณการเงินมหาอัตราส่วนทางการเงินในรูปเเบบอื่น ๆ ได้อีกหลากหลายรายการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับกิจการคู่เเข่ง หรือเพื่อดูการพัฒนาของธุรกิจตนเองก็ได้

การแข่งขันในลักษณะการประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน

Posted on Leave a commentPosted in โรงพิมพ์

จำนวนผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ ถ้ามีจำนวนมากการแข่งขันก็มาก ถ้ามีจำนวนน้อย การแข่งขันก็มีน้อย ความต้องการของสินค้า ถ้าสินค้ามีความต้องการมาก และการการผลิตสินค้า และบริการของอุสาหกรรมเติบโตตาม ผู้ประกอบกรเดิม ถ้ามีการขยายการลงทุนในทรัพย์สินค้าถาวรในปริมาณมากจะทำให้มีการแข่งขันต่ำลง เนื่องจากผู้ผลิตรายใหม่จะเข้าตลาดได้ยาก การสร้างนวตกรรมของสินค้า และบริการให้มีความหลากหลายมากขึ้น จำทำให้การแข่งขันลดต่ำลงได้ การเปลี่ยนแปลงใจไปใช้สินค้ายี่ห้อต่าง ๆ ในระดับราคา คุณภาพเดียวกันได้ง่ายการแข่งขันของธุรกิจก็จะมีมาก ตรงกันข้ามถ้าเปลี่ยนไปใช้สินค้าที่ราคาสูงและมีน้อย การแข่งขันของธุรกิจก็จะลดลง

ผู้ร่วมลงทุนทที่ดีควรจะมีสิ่งคล้ายคลึงกัน

Posted on Leave a commentPosted in โรงพิมพ์

โดยเฉพาะพื้นฐานที่ใกล้เคียงกันก็จะเป็นตัวยึดให้อยู่ด้วยกัน พื้นฐานที่สำคัญนั้นได้แก่ การศึกษาไม่แตกต่างกันมากสามารถสื่อกันได้ดี พูดภาษาเดียวกัน มีทัศนคติที่เหมือนกัน อยู่ใกล้เคียงกัน มีประสบการณ์เคยธุรกิจและบริหารงานมาก่อน มีชีวิตที่เคยต่อสู้มาในอดีตตรงกัน นอกจากนั้นยังมีความเคารพเกรงใจซึ่งกันและกัน มีความตั้งใจอย่างสูงที่จะผลักดันสิ่งต่างๆ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน บรรลุเป้าหมายความก้าวหน้าของธุรกิจในอนาคต ความสำเร็จที่ว่างไว้จะเป็นไปได้อยู่ที่การปฏิบัติต่อกันทั้งสอง ควรจะขจัดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ไม่เข้าใจ จะต้องมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ร่วมลงทุนถึงปัญหาหรือนโยบายที่จะต้องให้พนักงานปฏิบัติ หากมีปัญหาที่ผ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่เห็นด้วย ต้องนำมาหารือ หาข้อยุติเพื่อให้ผู้ปฏิบัตินำไปปฏิบัติ มิใช่ให้นำข้อขัดแย้งนั้นไปสั่งพนักงานให้ปฏิบัติ โดยเฉพาะถ้าสั่งคนละทีสั่งไม่เหมือนกันพนักงานจะสับสนเป็นผลเสียต่อธุรกิจของท่านเอง

พิจารณาแนวคิดทางธุรกิจ

Posted on Leave a commentPosted in โรงพิมพ์

พิจารณาแนวคิดทางธุรกิจ         เอาสิ่งที่ชอบมาสรุปเป็นแนวคิดทางธุรกิจหลายประเภทแล้วทำการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ว่าประเภทใดบ้างที่มีความเป็นไปได้ สำหรับลงทุนในธุรกิจนั้น และเหมาะสำหรับผู้ที่ลงทุนใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์ ควรเป็นธุรกิจที่ไม่ยุ่งยาก หรือสลับซับซ้อนจนเกินไป ลงทุนต้องไม่สูงเกินไปและไม่เกินกำลังเงินทุนที่หาได้ และจะต้องเป็นสินค้าสามารถขายได้ในตลาดด้วย