พิจารณาแนวคิดทางธุรกิจ

Posted on Leave a commentPosted in โรงพิมพ์

พิจารณาแนวคิดทางธุรกิจ         เอาสิ่งที่ชอบมาสรุปเป็นแนวคิดทางธุรกิจหลายประเภทแล้วทำการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ว่าประเภทใดบ้างที่มีความเป็นไปได้ สำหรับลงทุนในธุรกิจนั้น และเหมาะสำหรับผู้ที่ลงทุนใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์ ควรเป็นธุรกิจที่ไม่ยุ่งยาก หรือสลับซับซ้อนจนเกินไป ลงทุนต้องไม่สูงเกินไปและไม่เกินกำลังเงินทุนที่หาได้ และจะต้องเป็นสินค้าสามารถขายได้ในตลาดด้วย