ขอการรับรอง GMP และ HACCP ได้ที่หน่วยงานรัฐหน่วยใด?

Posted on

GMP(General Principle of Food Hygiene)หรือข้อกำหนดด้านสุขลักษณะทั่วไป ซึ่งจะเป็นพื้นฐานการปฏิบัติในการพัฒนาสถานที่ผลิตเพื่อพัฒนาต่อไปให้เข้าสู่ระบบ โรงพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *