การจัดตั้งธุรกิจ

Posted on Posted in โรงพิมพ์

องค์ประกอบหลักในการพิจารณาเกี่ยวกับการเริ่มเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาตั้งเเต่รูปเเบบของธุรกิจว่า ประเภทใดเหมาะสม รวมทั้งตัวบทกฏหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะการประกอบกิจการทุกประเภทจะต้องอยู่ภายใต้กฏหมาย ซึ่งมีบทบังคับเเตกต่างกันขึ้นอยู่กับรูปเเบบของธุรกิจ ในที่นี้จะกล่าวประเด็นหลัก ๆ ของการตัดสินใจเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *