อัตราผลตอบเเทนจากการลงทุน

Posted on

หมายถึง ณ อัตราส่วนลดที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันรับตลอดอายุของโครงการมีค่าเท่ากับมูลค่าปัจจุบันสุทธิจ่ายที่ได้ลงทุนไปของโครงการนอกจากนี้เเล้ว ยังสามารถนำตัวเลขจากงบประมาณการเงินมหาอัตราส่วนทางการเงินในรูปเเบบอื่น ๆ ได้อีกหลากหลายรายการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับกิจการคู่เเข่ง หรือเพื่อดูการพัฒนาของธุรกิจตนเองก็ได้ โรงพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *